Education Organization

Het IGSR beschikt over een breed pakket van wetenschappelijke kennis!
(Economie, recht, psychologie, opvoedkunde, methoden en technieken, suïcide geografie)

Training Center

Het IGSR is gericht op het efficiënt en adequaat beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken!

Leadership

Het IGSR is gericht op het selecteren van leidinggevenden voor de sectoren wetenshap, bedrijfsleven en overheid!

Marketing & Organisatie

Het IGSR is gericht op marketing & organisatie van vraagstukken van maatschappelijke organisaties!

No Limitation

Het IGSR is sterk in marketing & organisatie van vraagstukken van maatschappelijke organisaties!

Productie & Efficiency

Het IGSR is een no-nonsens organisatie, die gericht op productie en efficiency!

Bekijk de AdekUS E-Journal

Dit digitale tijdschrift is vooral bedoeld om de wetenschappers van onze universiteit een uitlaatklep te geven voor hun wetenschappelijke inspanningen.
Door dit te doen , zullen anderen weten wat voor soort onderzoek er wordt gedaan aan de Anton de Kom Universiteit.
De resultaten voor dit soort onderzoek worden gepubliceerd in de vorm van artikelen of onderzoek notities.

De Academic Journal of Suriname (AJS) is het eerste digitale wetenschappelijk tijdschrift van Suriname.
Surinaamse en andere academici kunnen daar artikelen op diverse Wetenschappelijke Gebieden Publiceren.
De Toegang tot de e – journal is kosteloos en de artikelen kunnen gratis gedownload worden nadat u zich heeft geregistreerd.
De Instituut voor Graduate Studies en Research van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is belast met de publicatie van de AJS.

E-Journal  

Onze studies

Bekijk opleidingen
nov
03

Onderwijskunde: Leren en Innoveren

“Met de Master Onderwijskunde:  Leren en Innoveren ontwikkelt u

Informatie bijeenkomst Masteropleiding Research Methods

Het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname organiseert een informatiebijeenkomst over de tweejarige Masteropleiding Research Methods. Deze Masteropleiding heeft een gezamenlijk opzet met twee specialisaties: Advanced Research Methods & Techniques en Economic Modelling & Research. De opleiding richt zich op het bekwamen van deskundigen die beschikken […]

Moziek van het Surinaamse Volk

VOLKSTELLINGEN IN DEMOGRAFISCH, ECONOMISCH EN SOCIAAL PERSPECTIEF Dit boek biedt de lezer een helder, gedegen en overzichtelijk beeld van de omvang, samenstelling en leefsituatie van het Surinaamse volk. De vijft ien hoofdstukken van dit boek zijn ondergebracht in vijf delen: volkstellingen; demografi e, etniciteit en religie; gezondheid en onderwijs; wonen en leefmilieu; en werkgelegenheid, materiele […]

Master Class: “Sustainability and Survival”

UNIVERSITY OF SURINAME OFFERS A MASTER CLASS ON ‘SUSTAINABILITY AND SURVIVAL’   | Registration |    The Institute for Graduate Studies & Research of the Anton de Kom University of Suriname, IGSR, organizes the International Master Class ‘Sustainability and Survival. Reconnection to Development and Evolution’ from August 17 to 25, 2017. From a historic, evolutionary, contemporary […]

Master Class: “Sustainability and Survival”

AANKONDIGING Master Class: “Sustainability and Survival” |Info Masterclass | Registration|    IGSR, het Institute for Graduate Studies & Research van de Anton de Kom Universiteit, organiseert van 17 tot 25 augustus 2017 een International Master Class getiteld ‘Sustainability and Survival. Reconnection to Development and Evolution’. Vanuit een historisch, evolutionair, hedendaags en toekomstgericht perspectief concentreert de Master […]