Uitnodiging boekpresentatie en expositie

Uitnodiging boekpresentatie en expositie

Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen de boekpresentatie en expositie getiteld:

De tenen van de Leguaan
Verhalen uit de wereld van Surinaamse leprapatiënten

Editors en auteurs: Henk Menke, Toine Pieters, Melinda Reyme, Jack Menke
Overige auteurs: Cynthia Mc Leod, Karin Sewpersad, Ricardo Hu, Sahiensha Ramdas, Leslie Sabajo, Henry de Vries

In dit boek wordt een historisch drama toegankelijk gemaakt voor het publiek. Het voorwoord door Cynthia Mc Leod spreekt boekdelen:
“Veel is verzwegen, maar toch, de geschiedenis van deze ziekte, het leed en verdriet dat onlosmakelijk hieraan verbonden was en al die duizenden verhalen hierover behoren tot ons erfgoed en vooral daarom is het zo te waarderen dat de auteurs dit boek hebben willen maken.”
Hoewel geschiedenis een belangrijke rol speelt, is dit boek veel meer dan een historische verhandeling. Het is een uniek samenwerkingsproject waarin historici zij aan zij met antropologen, sociologen, artsen, biologen en laboratoriumwetenschappers het lepraverhaal hebben verrijkt. Diepte-interviews zijn gecombineerd met archief en literatuuronderzoek, maar ook met antropologisch, paleontologisch en genetisch onderzoek. Er is bewust gekozen voor een benadering vanuit de leprapatiënt om tegenwicht te bieden aan de dominante mening van de ‘machtigen’. Bovendien is gekozen voor een Surinaams perspectief om tegenwicht te bieden tegen het Eurocentrisme, zoals we dat tegenkomen in veel publicaties over Suriname uit de koloniale tijd, maar ook daarna. In dit publieksboek geven de auteurs niet alleen een stem aan de leprapatiënt, maar zij laten ook verleden en heden, mens en natuur samensmelten. Het boek is van passende illustraties voorzien van Leo Wong Loi Sing.

De lezing is de eerste in een serie over de benutting van ons wetenschappelijk potentieel en is bestemd voor alle wetenschappers, staffunctionarissen en studenten van de Anton de Kom universiteit van Suriname.

Datum: Donderdag 24 januari
Tijd : 19.00h – 21.30h
Locatie: IGSR, Anton de Kom Universiteit van Suriname

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
U wordt gevraagd zich vooraf te registreren voor deelname bij het secretariaat van het IGSR, via telefoonnummer 490900 of 491030 of via e-mail karishma.kishna@uvs.edu

Het programma van de boekpresentatie en expositie ziet er als volgt uit:

19.00 19.05 Opening en welkom (Monique Pool)
19.05. – 19.15 Over de leprageschiedenis, het leed en ons erfgoed (Cynthia Mc. Leod)
19.15 -19.30 De Tenen van de Leguaan: een patiënten perspectief (Henk Menke)
19.30-19.40 Het boek bekeken vanuit de Dermatologische Dienst (Karin Sewpersad)
19.40- 19.50 De betekenis van het boek voor universiteit en samenleving (Jack Menke)
19.50 – 19.55 De bijdrage van editors, schrijvers en ondersteunend team (Jack Menke)
19.55 – 20.10 Overhandiging geschenkexemplaren en dankwoord
20.15- 20.35 Opening expo (Jane Smith)
20.35 – 21.30 Informeel samen zijn/ signeren boek

Hoogachtend,
Dr. Daniël Lachman
Directeur Institute of Graduate Studies and Research