Afstudeerpresentatie Hidalgo Irwin Lloyd

Afstudeerpresentatie Hidalgo Irwin Lloyd

U I T N O D I G I N G

Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen ter bijwoning van de afstudeerpresentatie van:

Hidalgo, Irwin Lloyd

De titel van zijn afstudeerthesis is:

SINGLETON BOUNDS FOR PRODUCTS OF LINEAR CODES AND LATTICE SCHEMES

Datum : Donderdag 24 oktober 2019
Tijd : Inloop :12.30 u. Aanvang: 13.00 uur.
Plaats : IGSR/Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex, Leysweg

Dhr. Hidalgo is verbonden als student aan de Masteropleiding Wiskunde.

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Dr. R. Power
Voorzitter Bestuur IGSR