Afstudeerpresentatie-Garson, Marchiano Melvin

Afstudeerpresentatie-Garson, Marchiano Melvin

Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen
ter bijwoning van de afstudeerpresentatie van:

Garson, Marchiano Melvin
student aan de Masteropleiding “ Macroeconomic Analysis and Policy ”

De titel van zijn afstudeerthesis is:
HET DECENTRALISATIEPROCES MACRO-ECONOMISCH BEKEKEN

Macro-economische effecten van het Decentralization of Local Government and Strengthening Program (DLGP)
in Suriname

Datum : Maandag 11 juni 2018
Tijd : Inloop :10.30 u. Aanvang: 11.00 uur.
Plaats : IGSR/Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex, Leysweg

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Dr. D. Lachman
Directeur