Afstudeerpresentatie:  Kalloe, Rita S

Afstudeerpresentatie: Kalloe, Rita S

Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen ter bijwoning van de afstudeerpresentatie van:

Kalloe, Rita S.

student aan de Masteropleiding “ Geschiedenis ”

De titel van haar afstudeerthesis is:

ETNICITEIT, ETNISCHE RELATIES EN ETNOCENTRISME ONDER DE HINDOSTANEN
Een studie onder de Hindostaanse bevolkingsgroep in relatie tot de overige grote bevolkingsgroepen: (1945 – 2010)

Datum: Woensdag 9 januari 2019

Tijd : Inloop :09.00 u. Aanvang: 09.30 uur.

Plaats : IGSR/Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex, Leysweg

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Dr. Daniël Lachman
Directeur