Afstudeerpresentatie Kasi Sandeshkoemar

Afstudeerpresentatie Kasi Sandeshkoemar

U I T N O D I G I N G

Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen
ter bijwoning van de afstudeerpresentatie van:

Kasi, Sandeshkoemar

student aan de Masteropleiding “ Renewable Energy Technology ”

De titel van zijn afstudeerthesis is:

Hourly Forecast of PV Power Generation using the ANN- NARX Framework for the Purpose of Sizing and Dispatching of the BES-PV System

Datum: Maandag 28 oktober 2019
Tijd: 13.45 uur.
Plaats : IGSR/Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex, Leysweg

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Dr. R. Power
Voorzitter Bestuur IGSR