Afstudeerpresentatie: Leeflang, Cindy M.

Afstudeerpresentatie: Leeflang, Cindy M.

U I T N O D I G I N G

Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen
ter bijwoning van de afstudeerpresentatie van:

Leeflang, Cindy M.

student van de Masteropleiding “ Onderwijskunde: Leren en Innoveren ”

De titel van haar afstudeerthesis is:

De invloed van het handelen van de leerkracht op leerlingenzorg binnen het basisonderwijs

Een onderzoek op de openbare scholen Zinkkampoe en Brokopondo naar de in – en output van de ingestelde profylactische leerlingenzorg
binnen de school.

Datum: Vrijdag 8 november 2019
Tijd: 14.00 uur.
Plaats: IGSR/Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex, Leysweg

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Dr. R. Power
Voorzitter Bestuur IGSR