Afstudeerpresentatie: Mahabir, Radha

Afstudeerpresentatie: Mahabir, Radha

U I T N O D I G I N G

Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen
ter bijwoning van de afstudeerpresentatie van:

Mahabir, Radha

student van de Masteropleiding “ Onderwijskunde: Leren en Innoveren ”

De titel van haar afstudeerthesis is:

Versterken van het leergedrag van leerlingen
Een mixed methode-onderzoek naar het leergedrag en de leerstrategieën van leerlingen die aangemeld zijn bij de afdeling
Begeleiding van glo-scholen in Wanica en Paramaribo

Datum: Vrijdag 8 november 2019
Tijd: 15.00 uur.
Plaats: IGSR/Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex, Leysweg

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Dr. R. Power
Voorzitter Bestuur IGSR