Afstudeerpresentatie Ramnares Wikash

Afstudeerpresentatie Ramnares Wikash

U I T N O D I G I N G

Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen
ter bijwoning van de afstudeerpresentatie van:

Ramnares, Wikash

student aan de Masteropleiding “ Renewable Energy Technology ”

De titel van zijn afstudeerthesis is:

Performance Evaluation of a 5 MW Photovoltaic Power Plant at Rosebel Gold Mines

Datum: Maandag 28 oktober 2019
Tijd: 13.00 uur.
Plaats : IGSR/Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex, Leysweg

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Dr. R. Power
Voorzitter Bestuur IGSR