Afstudeerpresentatie-Van Stamperen, Lilian Christine

Afstudeerpresentatie-Van Stamperen, Lilian Christine

Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen
ter bijwoning van de afstudeerpresentatie van:

Van Stamperen, Lilian Christine
student aan de Masteropleiding “ Spaans als Vreemde Taal ”

De titel van haar afstudeerthesis is:
LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE POR TAREAS COMO MODELO PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE LA ESCUELA R.D.SIMONS EN UN CURSO DE ESPAÑOL COMO
LENGUA EXTRANJERA

(Toepassing van de taakgerichte methode ter verbetering van de spreekvaardigheid van de leerlingen van de derde klas van de R. D. Simonsschool bij het vak Spaans als Vreemde Taal)

Datum: Dinsdag 12 juni 2018
Tijd : Inloop :10.30 u. Aanvang: 11.00 uur.
Plaats : IGSR/Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex, Leysweg

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Dr. Daniël Lachman
Directeur