Hidalgo, Querlyn

Hidalgo, Querlyn
Hidalgo, Querlyn
Assessment van competenties. Een aanzet tot het competentiegericht opleiden en beoordelen bij Certificaatopleiding Economie van de Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS)
Education in Innoveren en Implementeren
10-Jul-15

Hidalgo-Querlyn

  • Hidalgo, Querlyn