Test Alumni

Test Alumni
Naam: Test Alumni
Onderwerp: Assessment van competenties. Een aanzet tot het competentiegericht opleiden en beoordelen bij Certificaatopleiding Economie van de Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS)
Masteropleiding: Education in Innoveren en Implementeren
Afstudeerdatum: 1 jan 2018
Thesissen:

test-alumni

test-alumni