Alumni

Sorteer op: NaamOnderwerpAfstudeerdatumDatum ingediend
Van Cooten, Marcel
Onderwerp: De markt voor lange financiering in Suriname
Masteropleiding: Macroeconomic Analysis and Policy
Afstudeerdatum: 2-Dec-13
Jubithana Beatrix
Onderwerp: Respiratory viruses in Suriname since 2009. A retrospective descriptive study
Masteropleiding: Public Health
Afstudeerdatum: 1-Nov-13
Promes, Hortence
Onderwerp: Krachtige leeromgeving: Actie onderzoek gericht op een coachings- en begeleidingstraject in activerende didactiek op het Albert Cameron Instituut
Masteropleiding: Education in Innoveren en Implementeren
Afstudeerdatum: 25-okt-13
Yvel, Hedy
Onderwerp: Op weg naar een LIO- stage nieuwe stijl: Kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van de LIO-stage nieuwe stijl
Masteropleiding: Education in Innoveren en Implementeren
Afstudeerdatum: 25-okt-13
Everduim, Cynthia
Onderwerp: Begrijpend lezen: Het hanteren van leesstrategieën bij het bestuderen van teksten
Masteropleiding: Education in Innoveren en Implementeren
Afstudeerdatum: 25-okt-13
Adhin, Usha
Onderwerp: Huiswerk op de lerarenopleiding: Nut en noodzaak van het huiswerk als didactisch voorbeeld
Masteropleiding: Education in Innoveren en Implementeren
Afstudeerdatum: 25-okt-13
Snijders, Herman
Onderwerp: Maat & Ritme in een nieuw didactisch concept: Een innovatieve benadering van het vakonderdeel “Maat en Ritme” voor het muziekonderwijs op de pedagogische instituten
Masteropleiding: Education in Innoveren en Implementeren
Afstudeerdatum: 24-okt-13
Neslo, Haidy
Onderwerp: Interventie-onderzoek voor de module Celfysiologie 1
Masteropleiding: Education in Innoveren en Implementeren
Afstudeerdatum: 24-okt-13
Jaglal, Goomti
Onderwerp: Een geïntegreerd aanpak van werkwoordspelling onder de eerstejaarsstudenten van de opleiding Biologie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren
Masteropleiding: Education in Innoveren en Implementeren
Afstudeerdatum: 24-okt-13
Chrichlow-Caffe, Eunice
Onderwerp: De plaats van het practicum in het scheikunde onderwijs
Masteropleiding: Education in Innoveren en Implementeren
Afstudeerdatum: 24-okt-13