Bekendmaking van de IGSR Examencommissie naar aanleiding van COVID-19

Bekendmaking van de IGSR Examencommissie naar aanleiding van COVID-19

Bekendmaking van de IGSR Examencommissie naar aanleiding van COVID-19

 

 

Paramaribo, 22 mei 2020

 

Ls.,

 

De IGSR examencommissie maakt bekend dat aan studenten van actieve IGSR opleidingen een studieduurverlenging (vrijstelling of dispensatie) van 3 (drie) maanden kan worden verleend na indiening van een onderbouwd verzoek vanwege studievertraging opgelopen door de nationale of AdeKUS covid-19 maatregelen.

 

In tegenstelling tot reglementaire overmachtssituaties, zoals ziekte, overlijden, etc. zal in onderhavige situatie een aangevoerde nationale of AdeKUS COVID-19 maatregel als voldoende grondslag dienen voor het verlenen van deze dispensatie.

 

Voor studenten van inactieve IGSR opleidingen (limieters) kan, op een case-by-case basis, een periode van 3 maanden dispensatie worden verleend. Echter, deze studenten dienen bij het onderbouwd verzoek ook een afstudeerplan in te dienen.

 

Een aangevoerde nationale of AdeKUS COVID-19 maatregel, het afstudeerplan alsook een individueel gesprek met de IGSR examencommissie zullen bij limieters als grondslag dienen voor de beslissing van de commissie.

 

 

Hoogachtend,

IGSR Examencommissie