Colleges Corporate Governance

Colleges Corporate Governance

Assuria N.V. heeft ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan een bijzonder cadeau gegeven aan de Surinaamse samenleving in de vorm van het instellen van een leerstoel ‘Corporate Governance’. Mede hierdoor wenst Assuria N.V. een bijdrage te leveren aan een verantwoord ingericht bedrijfsleven en een gezonde economie.

Het IGSR biedt de mogelijkheid tot het volgen van een drietal colleges:

 

  • Risicomanagement
  • Financiële ethiek
  • Witwassen, ondergronds bankieren en meldingsplichten

                      

                          Docent: Prof. Dr. Peter Diekman RA

 

11 september 2018 – College 1

“Tijdens het college ‘risicomanagement’ wordt onder meer ingegaan op de vraag hoe menselijk gedrag van invloed is op het risico binnen organisaties. Tevens zal het COSO 2017 model ter sprake komen. Het college begint met een verwijzing naar de beroemde Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo en het bekende Stanfort Prison Experiment dat hij heeft uitgevoerd. Aan de orde komt de vraag wat dit betekent voor organisaties en hoe daarop kan worden ingespeeld. Tenslotte wordt stilgestaan bij het Lines of Defence model dat wordt belicht vanuit een beheers- en vanuit een risicodimensie.

12 september 2018 – College 2

Het college ‘financiële ethiek’ gaat in op ethische vraagstukken waarvoor financiële managers en accountants zich geplaatst zien. Het thema ‘financiële ethiek wordt zowel vanuit een economisch als een juridisch perspectief belicht. Ook wordt stil gestaan bij de rol die een grote investment bank heeft gespeeld in de jaren van de bankencrisis. Tenslotte wordt stilgestaan bij de gewijzigde prioritering van de aanwending van de bekende economische productiefactoren door de tijd.

 

13 september 2018 – College 3

Het college ‘witwassen, ondergronds bankieren en meldingsplichten’ is van belang tegen de achtergrond van de voorbereiding van de National Risk Assessment in Suriname. Bestrijding van financieel economische criminaliteit is een zaak van publiek-private samenwerking. Betoogd zal worden dat Suriname op dit terrein nog aanzienlijke vorderingen kan maken. Met name de rol van niet-financiële dienstverleners (zoals advocaten notarissen en accountants) komt nadrukkelijk aan de orde.

Kosten  : SRD 500 (1 college),  SRD 900 ( 2 colleges) en SRD 1300 (3 colleges)

               (Bachelor Studenten krijgen bij aantoning van een geldige studentenpas 30% korting)

Tijd       : 17.00 – 19:30 uur

Locatie : Institute for Graduate Studies, Universiteitscomplex, Leysweg 86

De registratie kan tot uiterlijk 07 September 2018. Het registratieformulier kan digitaal worden opgevraagd bij mevrouw Marion Comvalius, via e-mail: CorporateGovernance-IGSR@uvs.edu

Bij afronding van de training ontvangt u een certificaat.

Dr. D. Lachman, MBA CMRP

Directeur IGSR