Colleges ‘Corporate Governance’

Colleges ‘Corporate Governance’

Assuria N.V. heeft ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan een bijzonder cadeau gegeven aan de Surinaamse samenleving in de vorm van het instellen van een leerstoel ‘Corporate Governance’. Mede hierdoor wenst Assuria N.V. een bijdrage te leveren aan een verantwoord ingericht bedrijfsleven en een gezonde economie.

Het IGSR biedt de mogelijkheid tot het volgen van een drietal colleges:

• Inleiding Financieel Economische Criminaliteit
• Financieel Forensisch Onderzoek
• National Risk Assesment (NRA)

Docent: Prof. Dr. Peter Diekman RA
Hoogleraar Corporate Governance

3 Juni 2019 – College 1
• Op 3 juni 2019 wordt een college gegeven over Inleiding Financieel Economische Criminaliteit. Het thema wordt zowel financieel-economisch als juridisch belicht. Aan de orde komen verschillende vormen van financieel economische criminaliteit.

4 Juni 2019 – College 2
• Op 4 juni 2019 wordt ingegaan op het Financieel Forensisch Onderzoek. Vaak zijn vormen van financiële criminaliteit al in een vroegtijdig stadium zichtbaar, maar worden niet altijd de juiste vraagtekens geplaatst. Ingegaan wordt op de fraudedriehoek, de fraudediamant, financiële analyse en fraudesignalen in de boekhouding.

5 Juni 2019 – College 3
• Op 5 juni 2019 wordt de focus verlegd naar de nationale aspecten van financieel economische criminaliteit en wordt ingegaan op de Surinaamse voorbereiding van de National Risk Assessment (NRA) die in 2020 zal plaats hebben. Dit college is in het bijzonder van belang voor mensen die bij de voorbereiding van de NRA betrokken zijn.

Deze colleges zijn gericht op mensen uit het bedrijfsleven en overheidsorganisaties die op enigerlei wijze te maken hebben met financieel economische criminaliteit. Daarnaast zijn deze colleges in het bijzonder van belang voor accountants en advocaten die met deze materie in hun praktijk te maken hebben.

Kosten : SRD 500 (1 college), SRD 900 ( 2 colleges) en SRD 1300 (3 colleges)
(Bachelor Studenten krijgen bij aantoning van een geldige studentenpas 30% korting)
Tijd : 17.00 – 19:30 uur
Locatie : Institute for Graduate Studies (IGSR), Universiteitscomplex, Leysweg 86

De registratie kan tot uiterlijk 31 Mei 2019. Het registratieformulier kan digitaal worden opgevraagd bij mevrouw Marion Comvalius, via e-mail: CorporateGovernance-IGSR@uvs.edu

Bij afronding van de training ontvangt u een certificaat.

Dr. R. Power
Voorzitter BestuurIGSR