Colleges Corporate Governance

Colleges Corporate Governance

Assuria N.V. heeft ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan een bijzonder cadeau gegeven aan de Surinaamse samenleving in de vorm van het instellen van een leerstoel ‘Corporate Governance’. Mede hierdoor wenst Assuria N.V. een bijdrage te leveren aan een verantwoord ingericht bedrijfsleven en een gezonde economie.

Het IGSR biedt de mogelijkheid tot het volgen van een drietal colleges:

1. Corporate Governance,
2. Het nieuwe COSO 2017 Model
3. COSO Enterprise Risk Management

Docent: Prof. Dr. Peter Diekman RA

College 1 – 30 januari 2018
In het eerste college wordt ingegaan op wat onder ‘Corporate Governance’ wordt verstaan. Hierbij wordt stilgestaan bij de beginselen van goed ondernemingsbestuur in Suriname. Tijdens het eerste college zal ook worden ingegaan op de algemene theorieën die aan corporate governance ten grondslag liggen, zoals de Agency Theory en de Stewardship Theory.

College 2 – 31 januari 2018
Tijdens het tweede college staat het nieuwe COSO 2017 model centraal. Hierbij zal het met name gaan over de vraag hoe corporate governance in een bedrijfsorganisatie concreet kan worden ingevoerd. Een belangrijke kapstok is de corporate governance code die in Suriname is uitgevaardigd door de Centrale Bank van Suriname. Welke eisen kunnen worden gesteld aan ‘goed ondernemingsbestuur’ vanuit een bedrijfseconomisch of juridisch perspectief.

College 3 – 1 februari 2018
Het derde college gaat in op het COSO Enterprise Risk Management model. In dit college zal het in het begin gaan om de vraag wat is risico, wat is compliance risico en wat is risk appetite? Centraal staat de vraag hoe in Suriname met risico management wordt omgegaan, hoe erover wordt gerapporteerd en welke rol de directie en commissarissen daarbij hebben. Tijdens dit college wordt een bijdrage geleverd door mevrouw Ir. Angela Sardjoe, Group Enterprise Risk Manager van Assuria N.V.

Kosten : SRD 500 (1 college), SRD 900 ( 2 colleges) en SRD 1300 (3 colleges)
(Bachelor Studenten krijgen bij aantoning van een geldige studentenpas 30% korting)
Tijd : 17.00 – 19:30 uur
Locatie : Institute for Graduate Studies, Universiteitscomplex, Leysweg 86

De registratie kan tot uiterlijk 26 Januari 2018.
Het registratieformulier kan digitaal worden opgevraagd bij mevrouw Marion Comvalius, via e-mail CorporateGovernance-IGSR@uvs.edu

Bij afronding van de training ontvangt u een certificaat.

Dr. D. Lachman, MBA CMRP
Directeur IGSR