Corporate Governance

Corporate Governance

Surinaamse samenleving in de vorm van het instellen van een leerstoel ‘Corporate Governance’. Mede hierdoor wenst Assuria N.V. een bijdrage te leveren aan een verantwoord ingericht bedrijfsleven en een gezonde economie.

Het IGSR biedt de mogelijkheid tot het volgen van een drietal colleges:

• Agency en Stewardship theorie
• COSO enterprise risk management
• Data management en Blockchain

Docent: Prof. Dr. Peter Diekman RA

21 januari 2019 – College 1
Tijdens het 1ste college op 21 januari 2019 zal het gaan over beginselen van corporate governance, met aandacht voor de Agency en Stewardship theorie.

22 januari 2019 – College 2
Op 22 januari 2019 gaat het over COSO enterprise risk management en de vraag hoe organisaties kunnen worden verbeterd door toepassing van Lean Six Sigma.

23 januari 2019 – College 3
Tenslotte zal op 23 januari 2019 het college de titel dragen van ‘Onze digitale wereld’, waarin aandacht wordt geschonken aan data management en Blockchain.

Kosten : SRD 500 (1 college), SRD 900 ( 2 colleges) en SRD 1300 (3 colleges)
(Bachelor Studenten krijgen bij aantoning van een geldige studentenpas 30% korting)
Tijd : 17.00 – 19:30 uur
Locatie : Institute for Graduate Studies, Universiteitscomplex, Leysweg 86

De registratie kan tot uiterlijk 18 januari 2019. Het registratieformulier kan digitaal worden opgevraagd bij mevrouw Marion Comvalius, via e-mail: CorporateGovernance-IGSR@uvs.edu

Bij afronding van de training ontvangt u een certificaat.

Dr. D. Lachman, MBA CMRP
Directeur IGSR