Onderwijskunde: Leren en Innoveren

START:
3 november 2016
DURATION:
2 jaar

Categories

Study

“Met de Master Onderwijskunde:  Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties om in een vernieuwingsproces een centrale rol te vervullen”

Het Institute for Graduate Studies & Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname biedt in het studiejaar 2016 – 2017 de masteropleiding ‘Onderwijskunde: Leren en Innoveren’ aan. Deze master is ontwikkeld om bachelors binnen het domein onderwijs verder te professionaliseren voor  onderwijs  en onderzoek zodat zij in hun eigen organisatie een voortrekkersrol kunnen vervullen als het gaat om onderwijsvernieuwingen. De opleiding richt zich op de competenties die noodzakelijk zijn om een veranderingsproces in het onderwijs – op klas-, school-, organisatie- of beleidsniveau – te starten en te begeleiden.

Afgestudeerden van deze opleiding moeten in staat zijn om onderwijsproblemen op een wetenschappelijke wijze te analyseren en te onderzoeken, om vervolgens oplossingen te ontwerpen, te ontwikkelen en te implementeren. Deze oplossingen moeten tenslotte worden geëvalueerd en worden bijgesteld. Onderzoek en advisering zullen betrekking hebben op onderwijsvraagstukken op macro-, meso- en microniveau. Afgestudeerden zullen functies bekleden die een hoog kennis- en deskundigheidsniveau vereisen. Na afronding van de masteropleiding mag de afgestudeerde de wetenschappelijke titel Master of Science in Education, “MSc(Ed)” voeren.

Download hier de informatie folder
Download hier het programma