CURSUS BASIS STATISTIEK

CURSUS BASIS STATISTIEK

 

Het Institute for Graduate Studies and  Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) biedt de cursus Basis Statistiek in combinatie met het software pakket SPSS aan.

De doelstellingen van de Cursus zijn:

?Voldoende kennis opdoen van het vakgebied statistiek

?Vertrouwd raken met de mogelijkheden in het software pakket SPSS

Vereiste voorkennis

  • middelbare opleiding met een voldoende voor wiskunde

Duur van de cursus is: 10 weken

De kosten voor de cursus bedragen SRD 750,00

Aan het einde van de cursus maakt u een examen ter verkrijging van uw certificaat.

U kunt zich vanaf 12 februari tot en met 02 maart 2018 opgeven voor het volgen van de cursus. De contante betaling voor het volgen van de Cursus kan in deze periode plaats vinden.

Start van de cursus is op woensdag 07 maart 2018. De cursus is één dag per week (iedere woensdag) van 17:00 u – 19:00 u.

 

Nadere informatie bij het IGSR: tel. 490900 of 491030.

Informatie en aanmeldingen kunnen ook per email naar: vanessa.grant@uvs.edu/ igsr@uvs.edu.

Lachman PhD

Directeur IGSR