CURSUS STEEKPROEF THEORIE

CURSUS STEEKPROEF THEORIE

Het Institute for Graduate Studies and  Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) biedt de cursus Steekproeftheorie aan.

 Deze cursus omvat twee modules die elkaar direct opvolgen:

Module I: Inleiding Kansrekening

Module II: Inleiding Steekproeftheorie

De doelstellingen van de Cursus zijn:

?Voldoende kennis opdoen over kansen en kansverdelingen

?Vertrouwd raken met steekproef theorieën

Kennis van  Beschrijvende Statistiek is minimaal noodzakelijk.

 

Duur van de cursus is: 12 weken (1 dag in de week)

De kosten voor de cursus bedragen SRD 1000,00

Voor Studenten van AdeKUS en Hoger Beroeps opleidingen  bedragen de kosten SRD 750,00

Aan het einde van de cursus maakt u een examen ter verkrijging van uw certificaat.

Opgave en betaling voor deze cursus kan in de periode 12 februari tot en met 02 maart 2018

Start van de cursus is in de week van  maandag 05 maart 2018. De cursus is één dag per week:

-of iedere maandag van 17:00 – 19:00u

-of iedere maandag van 19:00 – 21:00u

-of iedere woensdag van 19:00 – 21:00u

-of iedere vrijdag van 19:00 – 21:00u

Nadere informatie bij het IGSR: tel. 490900 of 491030.

Informatie en aanmeldingen kunnen ook per email naar : vanessa.grant@uvs.edu/ igsr@uvs.edu

Lachman PhD

Directeur IGSR