CURSUS URBAN PLANNING AND DESIGN OPROEP TOT VOORINSCHRIJVING

CURSUS URBAN PLANNING AND DESIGN OPROEP TOT VOORINSCHRIJVING

Het Institute for Graduate Studies and Research heeft het voornemen om in januari 2019 te starten met een masteropleiding in Urban Planning and Design. Deze masteropleiding sluit aan bij de bacheloropleiding in Infrastructuur van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (van de opleidingen voor 2013 specifiek de oriëntatie Bouwkunde), maar afgestudeerden van andere tertiaire opleidingen kunnen na de cursus ook instromen.
Er wordt met name gedacht aan afgestudeerden van de studierichtingen Milieuwetenschappen en Sociologie van de universiteit, van afgestudeerden in Infrastructuur van het PTC en aan afgestudeerden van de opleiding MOB Geografie van het IOL, maar toelating is niet gelimiteerd tot deze genoemde afgestudeerden.

De cursus zal in november 2018 starten en, afhankelijk van de vooropleiding één tot drie avonden per week vragen gedurende twee maanden, waarbij een onderdeel tot in januari doorgaat. Aan te bieden onderdelen zijn: – Teken- en ontwerpvaardigheden, – Academische vaardigheden, – Onderzoeksvaardigheden en – Statistiek. Kosten zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen en kunnen nog niet exact worden aangegeven. Het IGSR zal trachten deze zo laag mogelijk te houden en zal voor definitieve inschrijving met u hierover afstemmen.

Ten einde verdere stappen te kunnen nemen in de voorbereiding van de premaster worden belangstellenden gevraagd zich voor de cursus in te schrijven. Deze inschrijving wordt pas bindend nadat over kosten duidelijkheid is verschaft.

Inschrijving geschiedt bij het IGSR gedurende kantooruren tot uiterlijk 24 augustus 2018 met medeneming van originele en kopieën van diploma’s, een ID-kaart en een motivatiebrief.

Voor vragen kunt u bellen op het nummer 490900/ 491030 ter attentie van de course secretary mw. Jennifer Landveld (jennifer.landveld@uvs.edu).

Ir. D. Kort
Onderdirecteur Onderwijs IGSR