Informatiebijeenkomst Masteropleiding Chemical Sciences

Informatiebijeenkomst Masteropleiding Chemical Sciences

In oktober 2019 zal de Masteropleiding Chemical Sciences van start gaan bij het Institute for Graduate Studies and Research van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
Daartoe organiseert het IGSR een informatiebijeenkomst.

Datum : vrijdag 28 juni 2019
Tijd : 17.00 uur
Plaats : IGSR /Staatsoliegebouw- Universiteitscomplex

Belangstellenden met een BSc diploma, IOL-MOB-chemie of biologie en HLO gediplomeerde van het PTC die geïnteresseerd zijn om deze masteropleiding te volgen worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Voor aanmeldingen gelieve te mailen naar mw. Vanessa Grant op het e-mailadres vanessa.grant@uvs.edu
Registratieformulieren ontvangt u op de dag van de bijeenkomst.

Hoogachtend,

Dr. R. Power
Voorzitter Bestuur IGSR