Informatiebijeenkomst  Pre-masteropleiding Chemical Sciences

Informatiebijeenkomst Pre-masteropleiding Chemical Sciences

In november 2019 zal de Pre-masteropleiding Chemical Sciences van start gaan bij het Institute for Graduate Studies and Research van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
Daartoe organiseert het IGSR een tweede informatiebijeenkomst in oktober 2019.

Belangstellenden met een BSc diploma, IOL-MOB-chemie of biologie en HLO gediplomeerde van het PTC die geïnteresseerd zijn om deze pre-masteropleiding te volgen worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Voor aanmeldingen gelieve te mailen naar mw. Vanessa Grant op het e-mailadres vanessa.grant@uvs.edu
Registratieformulieren ontvangt u op de dag van de bijeenkomst.

Hoogachtend,

Dr. R. Power
Voorzitter Bestuur IGSR