Lepra:  de rol van bodem en dieren in werkelijkheid en in de wonderlijke wereld van de patiënt

Lepra: de rol van bodem en dieren in werkelijkheid en in de wonderlijke wereld van de patiënt

U I T N O D I G I N G

In het kader van de Research & Informatiedagen

hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor deelname aan het mini-seminar:

Lepra:

de rol van bodem en dieren in werkelijkheid en in de wonderlijke wereld van de patiënt

Er zullen presentaties worden gehouden, gevolgd door een plenaire discussie met het publiek.

Presentaties

1: Epidemiologie: is lepra een verdwijnende ziekte?  (Karin Sewpersad)

2:  De bevreemdende patiënten wereld: een mondelinge historische reconstructie  

 (Jack Menke/ Melinda Reyme/ Henk Menke)

3: Onehealth: verstrengeling van ongrijpbare Micro-organisme, Bodem, Mens en Dier

(Paul Ouboter/ Toine Pieters)

Datum: Maandag 12 februari

Tijd     : 12.00h – 15.00h

Locatie: Aula IGSR, Anton de Kom Universiteit van Suriname

Indien U wenst deel te nemen wordt U verzocht dit kenbaar te maken bij het secretariaat van het IGSR, e-mail igsr@uvs.edu of telefoon 490900/491030