Lezing: De rol van het geven van feedback voor het verbeteren van leerprestaties in het onderwijs

Lezing: De rol van het geven van feedback voor het verbeteren van leerprestaties in het onderwijs

Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen ter bijwoning van een lezing met als titel:

De rol van het geven van feedback voor het verbeteren van leerprestaties in het onderwijs

Inleider: Mw. M. G. D. Nannan – Ori MSc

Mw. M. G. D. Nannan – Ori studeerde Onderwijspedagogiek en orthopedagogiek. Ze is reeds acht jaar verbonden als docent pedagogiek aan de Hogeschool InHolland Haarlem aan de PABO. Naast het verzorgen van onderwijs (op gebied van onderwijskunde, pedagogiek en psychologie, didactiek, specialisme speciaal onderwijs) is zij ook SLB- docent, werkgroepbegeleider, coördinator internationalisering, instituutopleider, voorzitter toetscommissie, afstudeergeleider, eerste en derde assessor binnen het afstudeertraject. Haar onderzoeksinteresse heeft te maken met peerfeedback van en door docenten en studenten binnen het onderwijs.

Datum: Dinsdag 15 augustus 2017

Tijd : Inloop :19.00 u. Aanvang: 19.30 uur.

Plaats : IGSR/Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex, Prof.dr. J. Ruinardlaan

U bent van Harte Welkom!