Lezing: Ontraadseling van enigmas van de wilde kust

Lezing: Ontraadseling van enigmas van de wilde kust

Het Institute for Graduate Studies and Research organiseert  in samenwerking met

de Faculteit der Humaniora een lezing met als titel

Ontraadseling van enigmas van de wilde kust

Betekenis van de Indiaanse Hydronomie, Toponomie en benamingen van

andere Natuurverschijnselen in Amazonia

 

Inleider: Dhr. Derrick Ferrier, Msc

U wordt vriendelijk uitgenodigd deze lezing bij te wonen.

Datum        : Donderdag 19 april 2018

Tijd             : Inloop 18.30u  Aanvang 19.00u

Plaats          : IGSR, Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Dr. Daniël Lachman
Directeur

Klik hier voor de officiële uitnodiging: Uitn.lezing do. 19 april 2018 IGSR-FdeHUM – D. Ferrier,MSc