Masterclass Financiele criminaliteit & -Forensisch onderzoek

Masterclass Financiele criminaliteit & -Forensisch onderzoek

Assuria N.V. heeft ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan een bijzonder cadeau gegeven aan de Surinaamse samenleving in de vorm van het instellen van een leerstoel ‘Corporate Governance’. Mede hierdoor wenst Assuria N.V. een bijdrage te leveren aan een verantwoord ingericht bedrijfsleven en een gezonde economie.

Het IGSR biedt de mogelijkheid tot het volgen van een tweetal colleges nl:

Inleiding financiële criminaliteit
&
Inleiding financieel forensisch onderzoek

Docent: Prof. Dr. Peter Diekman RA

Maandag 28 augustus 2017: Inleiding financiële criminaliteit
In dit college wordt ingegaan op de fenomenen van fraude, witwassen en corruptie. Zijdelings wordt aandacht geschonken aan financiering van terrorisme. Er wordt ingegaan op de economische en juridische aspecten van financiële criminaliteit.

Woensdag 30 augustus 2017: Inleiding financieel forensisch onderzoek
In dit college wordt stil gestaan bij de financiële verantwoording. Hoe ziet een financiële verantwoording eruit en hoe wordt het verband tussen de financiële verantwoording en de financiële administratie gelegd. Er wordt onder meer aandacht geschonken aan de fraudedriehoek en de moderne aanpassingen aan de fraudedriehoek.

Kosten : SRD 1000,-
Doelgroep : Studenten (afgeronde bachelor opleiding) en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.
Tijd : 17.00 – 20.00 uur
Locatie : Institute for Graduate Studies, Universiteitscomplex, Leysweg 86

Na afloop van de colleges hebben de cursisten een beeld van het specialisme “financieel forensisch onderzoek”. Het is voor hen van belang om in te zien dat dergelijk onderzoek alleen goed kan worden uitgevoerd indien daarbij specialisten worden betrokken. Bovendien zal duidelijk zijn dat onderzoek van financiële criminaliteit altijd vraagt om een interdisciplinaire benadering.

De registratie kan tot uiterlijk 25 augustus 2017. Het registratieformulier kunt u HIER downloaden en ondertekend e-mailen naar anastasia.ronoastro@uvs.edu/ igsr@uvs.edu

Bij afronding van de training ontvangt u een certificaat.

Dr. D. Lachman, MBA CMRP
Directeur IGSR