Nieuwsberichten

feb
15

CURSUS BASIS STATISTIEK

  Het Institute for Graduate Studies and  Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) biedt de cursus Basis Statistiek in combinatie met het software pakket SPSS aan. De doelstellingen van de Cursus zijn: ?Voldoende kennis opdoen van het vakgebied statistiek ?Vertrouwd raken met de mogelijkheden in het software pakket SPSS Vereiste […]

Lees meer
feb
01

LEIDERSCHAP MET IMPACT

Leiderschap speelt bewust en onbewust een belangrijke rol in het dagelijks leven. We hebben namelijk allemaal te maken met leiderschap, we geven leiding en/of we ontvangen leiding. Hoe mooi zou het zijn als dat leiderschap inspireert, motiveert en ons op een positieve wijze uitdaagt om het beste uit onszelf te halen. In de periode 26 […]

Lees meer
feb
01

Lepra: de rol van bodem en dieren in werkelijkheid en in de wonderlijke wereld van de patiënt

U I T N O D I G I N G In het kader van de Research & Informatiedagen hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor deelname aan het mini-seminar: Lepra: de rol van bodem en dieren in werkelijkheid en in de wonderlijke wereld van de patiënt Er zullen presentaties worden gehouden, gevolgd […]

Lees meer
jan
24

Student Call

Wil jij in jouw carrière effectief beleid maken? Wil jij doeltreffend gendergelijkwaardigheid bevorderen? Wil jij je stempel drukken op gelijkwaardigheid? Wij jij een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname? Zo ja… dan is Gender Plus het project waaraan je wilt deelnemen om je voor te bereiden op je toekomstige praktijk als opvoeder, arts, […]

Lees meer
jan
23

Presentatie: Opportunities for biodiversity-related technical and scientific cooperation for Suriname

U I T N O D I G I N G Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen ter bijwoning van een presentatie in het kader van Biodiversiteit en de mogelijkheden tot internationale technische en wetenschappelijke partnerschappen, waaronder op het gebied van capaciteitsontwikkeling. De titel van de presentatie […]

Lees meer
jan
17

Colleges Corporate Governance

Assuria N.V. heeft ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan een bijzonder cadeau gegeven aan de Surinaamse samenleving in de vorm van het instellen van een leerstoel ‘Corporate Governance’. Mede hierdoor wenst Assuria N.V. een bijdrage te leveren aan een verantwoord ingericht bedrijfsleven en een gezonde economie. Het IGSR biedt de mogelijkheid tot het volgen van […]

Lees meer
jan
17

Nieuwjaarslezing met paneldiscussie: Vele academische Lichtjes langs een kronkelend Bospad: Samenwerking op weg naar duurzame kennisproductie.

Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen ter bijwoning van een bijzondere nieuwjaarslezing met paneldiscussie getiteld: Vele academische Lichtjes langs een kronkelend Bospad: Samenwerking op weg naar duurzame kennisproductie. Inleider: Jack Menke De kernvraag is: Hoe moeten we ons potentieel aan kennisontwikkeling organisatorisch, beleidsmatig en wetenschappelijk structureren en […]

Lees meer
sep
07

A Regional Forum on Renewable Energy Technology

“The enabled environment in the use of Renewable Energy & Renewable Energy Technologies” A Regional Forum on Renewable Energy Technology 28-29 September 2017, in Paramaribo – Suriname The Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) and the Faculty of Technology (FTeW) of the Anton de Kom University of Suriname are organizing an Regional Forum on […]

Lees meer