Onderzoek is een wezenlijk deel van het werk van het IGSR. Vanwege gebrek aan eigen onderzoeksmiddelen worden middelen gezocht via projecten en via dienstverlening. Onder de leerstoelen zijn reeds diverse onderzoeken genoemd. Buiten de leerstoelen kunnen diensten verleend worden op speciaal verzoek, waarbij het IGSR echter een zekere affiniteit moet hebben met de te verlenen dienst c.q. onderzoek.

Het IGSR beschikt over een goede infrastructuur met diverse zalen en videoconferencing apparatuur, welke regelmatig verhuurd wordt.