Een leerstoel is in het academisch spraakgebruik een hoogleraarspost, bekleed door een gewoon of buitengewoon hoogleraar. De hoogleraar of bekleedt een leerstoel met een bepaalde leeropdracht, het onderwerp of vak waarin hij of zij geacht wordt onderwijs te geven en onderzoek te doen. Het onderzoek kan bestaan uit onderzoeksprogramma’s, die worden aangeduid als onderzoekslijnen. Ook wordt onderzoek verricht als dienstverlening voor derden. Deze moeten als project zoveel als mogelijk passen binnen de onderzoekslijnen.

Sociale Verandering en Ontwikkeling

Leerstoelhouder: Prof. dr. Marten Schalkwijk De onderzoekslijnen van de leerstoel zijn:

 • Development of Civil Society in relation to the economy and the state
 • Emancipation and integration processes
 • Urban and Rural Development and Planning
 • Masteropleiding Urban Planning and Management
 • Project “Higher Education Capacity Building in Urban Planning and Management in the Southern Caribbean”m. de universiteiten van West Indies, Guyana en Amsterdam
 • Application of Science, Technology and Innovation to the urban sector project “Strengthen research development and uptake capacity in Urban, Land and Municipal Management in the Caribbean” i.s.m. de universiteiten van West Indies, Guyana en Amsterdam en Caricom.
 • Onderzoek naar Goederentransport en Openbaar Vervoer t.b.v. ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.
 • Het maken van dorpsplannen en ressortplannen.
Lees meer  
testim3

Prof. dr. Marten Schalkwijk

Sociale Wetenschappen in een multi-etnische samenleving met bijzondere aandacht voor Methoden en Technieken van onderzoek

Leerstoelhouder: Prof. dr. Jack Menke De onderzoekslijnen van de leerstoel zijn:

 • Critical review of Research Methods and the Philosophy of Social Sciences
 • Nation and Cultural Diversity: A comparative perspective
 • Oral History of Ethnic & “forgotten” groups
 • Master opleiding Development and Policy
 • Master opleiding Research Methods
Lees meer  
testim2

Prof. dr. Jack Menke

Bascule leerstoel klinische psychologie/ klinische kinder- en jeugdpsychologie

Leerstoelhouder: Prof. dr. Tobias Graafsma De onderzoekslijnen van de leerstoel zijn:

 • Onderzoek op het gebied van de suicideproblematiek in Suriname
 • Onderzoek naar relatie tussen suicide en het gebruik van pesticiden in Nickerie i.s.m de Tulane-universiteit in New Orleans
 • Onderzoek naar Kindermishandeling
 • Preventie van Kindermishandeling (PREKIMI) programma
Lees meer  

Prof. dr. Tobias Graafsma

Biotechnologie i.h.b. bioprocessing

Leerstoelhouder: Prof. dr. Radjiskoemar Mohan De onderzoekslijnen van de leerstoel zijn:

 • Applied research on bioprocesses and systems
 • Fundamental research on bioprocesses and systems
 • Selection of microalgae from native strains in Suriname and process development for optimal lipid and protein productivity
 • Roadmap Study for the 2nd best energy crop for the production of biofuels (Phase1) in samenwerking met de Universiteit van Wageningen (WUR) in opdracht van de Staatsolie Maatschappij
Lees meer  

Prof. dr. Radjiskoemar Mohan