Open Campus Lecture Series

Open Campus Lecture Series

Studium Generale Sustainability of the Guiana Shield

In het kader van de Jubileumviering van de Anton de Kom Universiteit wordt in de periode november 2018 tot en met februari 2019 een Open Campus Lecture Series (Studium Generale) gehouden met als thema “Sustainability of the Guiana Shield”. Hiermee wordt enerzijds beoogd een brug te slaan tussen faculteiten, onderzoeksinstituten en disciplines; anderzijds willen wij wetenschappelijke kennis verbinden met beleidsacties, en beleidsmakers in de publieke en private sector betrekken bij kennisontwikkeling gericht op een duurzame benutting van hulpbronnen.

Het programma bestaat uit lezingen en workshops verzorgd door eigen en internationale deskundigen, die zijn ondergebracht in 4 clusters:

Cluster 1 Sustainability, Culture and Local Production 05 – 09 november 2018
Cluster 2 Sustainable production 10 – 14 december 2018
Cluster 3 Biodiversity, Socio-biodiversity and Health 07 – 11 januari 2019
Cluster 4 Regional Integration and Policy 04 – 07 februari 2019

Het gedetailleerd programma is in de bijlage opgenomen, en is ook beschikbaar op de website van de universiteit: www.uvs.edu/opencampus of via de Facebookpagina van de universiteit https://www.facebook.com/hashtag/ADEKopencampus2018.

De activiteit staat open voor personen binnen de universiteitsgemeenschap, maar ook voor belangstellenden in de Surinaamse samenleving. Studenten zullen ook creditpoints kunnen verkrijgen bij deelname en rapportage van lezingen en workshops (mits goedgekeurd door hun Examencommissie).

Geïnteresseerden worden gevraagd zich vooraf te registreren voor deelname bij het secretariaat van het IGSR, via telefoonnummer 490900 of 491030 of via e-mail adres igsr@uvs.edu en/of jennifer.landveld@uvs.edu.