Presentatie: Opportunities for biodiversity-related technical and scientific cooperation for Suriname

Presentatie: Opportunities for biodiversity-related technical and scientific cooperation for Suriname

U I T N O D I G I N G

Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen ter bijwoning van een presentatie in het kader van Biodiversiteit en de mogelijkheden tot internationale technische en wetenschappelijke partnerschappen, waaronder op het gebied van capaciteitsontwikkeling.
De titel van de presentatie is:

‘Opportunities for biodiversity-related technical and scientific cooperation for Suriname’

Inleider: Dr. Joëlle Kartopawiro

Mw. Kartopawiro heeft onlangs deelgenomen aan een regionale rondetafeldiscussie in Bogotá (Columbia), waarover zij u zal inlichten en u aan het Bio-Bridge Initiatief zal introduceren.

Datum: Dinsdag 6 februari 2018

Tijd : Inloop :09.30 u. Aanvang: 10.00 uur.

Plaats : IGSR/Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex,
Prof.dr. J. Ruinardlaan

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Dr. D. Lachman
Directeur