Algemeen

Het IGSR is, als voorloper van de Faculty of Graduate Studies, die in maart 2006 is opgericht door het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). De accommodatie van het IGSR is door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. gefinancierd. Het IGSR staat sinds november 2019 onder leiding van een directieteam bestaande uit dr. Anthony Druiventak (directeur) en drs. Jasmattie Khemraj LL B (onderdirecteur onderwijs). De directie legt verantwoording af aan het IGSR bestuur bestaande uit dr. Robert Power, dr. John Codrington en Nailah van Dijk, mr.

Missie

  1. Het bewaken van de kwaliteit en het niveau van de aangeboden Master’s en andere post-graduate opleidingen aan de Anton de Kom Universiteit
  2. Het aanbieden van relevante Masters’ en post graduate programma’s
  3. Het versterken en vergroten van het wetenschappelijk kader van de Anton de Kom Universiteit middels stimulering van promoties, wetenschappelijk onderzoek en publicaties.

Visie

Het IGSR wil een dynamisch onderdeel zijn van de Anton de Kom Universiteit van Suriname om Graduate –en post-graduate opleidingen en onderzoek aan te bieden en om de kwaliteit en het niveau van het hoger onderwijs te bewaken en te verhogen.

 

Opleidingen

Het IGSR is verantwoordelijk voor de toetsing en goedkeuring van de samengestelde master curricula en biedt incidentele oftewel eenmalige Masteropleidingen in samenwerking met nationale en internationale partners aan. Daarnaast ondersteunt het IGSR de ontwikkeling van masteropleidingen op de faculteiten en faciliteert deze tijdens de uitvoering. Naast de diverse masteropleidingen, maar ook daarbuiten- sommige modules aan een breder public aan. Daarnaast kan het IGSR op maat gesneden modules voor ministeries en organisaties ontwikkelen.

Het IGSR biedt -binnen de diverse masteropleidingen, maar ook daarbuiten- sommige modules aan een breder publiek aan. Daarnaast kan het IGSR op maat gesneden modules voor ministeries en organisaties ontwikkelen.

 

Onderzoek en dienstverlening

Onderzoek is een wezenlijk deel van het werk van het IGSR. Vanwege gebrek aan eigen onderzoeksmiddelen worden middelen gezocht via projecten en via dienstverlening. Onder de leerstoelen zijn reeds diverse onderzoeken genoemd. Buiten de leerstoelen kunnen diensten verleend worden op speciaal verzoek, waarbij het IGSR echter een zekere affiniteit moet hebben met de te verlenen dienst c.q. onderzoek. Het IGSR beschikt over een goede infrastructuur met diverse zalen en videoconferencing apparatuur, welke regelmatig verhuurd wordt.

 

Laboratoria

Het IGSR beschikt over een laboratium “Biotechnologisch referentie- en onderzoekslaboratorium”. Dit laboratorium is in het Celos gebouw ondergebracht en staat onder leiding van dr. Victorine Pinas.

 

Publicaties

De wetenschappers van het IGSR publiceren regelmatig en heeft een gemiddeld hogere output qua publicaties dan alle andere instituten, faculteiten, en instellingen in Suriname.

De Academic Journal of Suriname is een e-journal die het IGSR beheert. De e-journal publiceert vooral de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in en buiten Suriname op verschillende gebieden. Artikelen van de e-journal zijn gratis te downloaden via www.adekusjournal.sr.

 

Internationale congressen, seminars, e.a.

Het IGSR voert een sterk internationaliseringsbeleid. Hierbij worden wetenschappers gestimuleerd om deel te nemen aan internationale educatieve leermomenten. Daarnaast onderhoud het IGSR intensieve contacten met verschillende partner universiteiten. Via het nationaal en internationaal netwerk is het IGSR betrokken bij diverse congressen die georganiseerd zijn bijv.:

  • Het nationale energie congres (2008)
  • De ‘Brownsberg Caribbean Latin American Encounter’ (elk jaar augustus)
  • International Conference on “Capacity building in Urban Planning and Management in the Southern Caribbean” (maart 2011)
  • Suicide Prevention in Rural Caribbean, in partnerschap met the International Association for Suicide Prevention Regional Symposium in the Caribbean (mei 2013)
  • III International Congress on Biodiversity of the Guiana Shield” (augustus 2013)
  • Symposium “Kindermishandeling”, in partnerschap met Stichting Post Academisch Onderwijs Geneeskunde Suriname (oktober 2013)