Student Call

Student Call

Wil jij in jouw carrière effectief beleid maken?
Wil jij doeltreffend gendergelijkwaardigheid bevorderen?
Wil jij je stempel drukken op gelijkwaardigheid?
Wij jij een bijdrage leveren aan de duurzame
ontwikkeling van Suriname?

Zo ja… dan is Gender Plus het project waaraan je wilt deelnemen om je voor te bereiden
op je toekomstige praktijk als opvoeder, arts, jurist, technicus, beleidsmaker of ander
beroep. Gender Plus, een project van BFN dat in samenwerking met internationale
partners Arrimage (Frankrijk) en Tamat (Italië) wordt uitgevoerd, is gefinancierd door
de EU.

Met dit project willen wij jou, het toekomstige kader van Suriname, introduceren
in en/of bewuster maken van gendergelijkheid, vrouwenrechten en de situatie van
meisjes en vrouwen. Daarnaast willen wij met de videoreporting training jouw kennis
vergroten over de videomogelijkheden op je smartphone om eigen films professioneel
te maken.

Wij stellen 80 universiteit en HBO
studenten (64 vrouwen/16 mannen) in
de gelegenheid om mee te doen in dit
unieke project, waarbij:
• Jij je horizon verbreedt in
genderthematiek;
• Jij je eigen verhaal samenstelt
over gendergelijkwaardiheid en over
vrouwelijk ondernemerschap;
• Jij meer te weten komt over
productiesheet, presentatie-, film-,
interviewtechnieken;
• Jij je eigen video van 3-5 minuten
maakt;
• Jouw video te bewonderen is via
onze Gender Plus website, Instagram,
Facebook en Youtube;
• Jouw video een informatieve
bijdrage levert aan de bewustwording
over gender op het witte doek;
• Jij kans maakt op het winnen van
één van de acht beschikbare Samsung
Smartphones.
De gender en videoworkshops bestaan uit een
combinatie van theoretische kennis en praktische
technieken om een eigen korte videoverslag te
maken, onder andere middels casestudie en
videoreporting in groepsverband: korte videoopnames
leren maken met een duidelijke
boodschap om te delen via sociale media.
Wat je zal leren bij de verschillende modules c.q.
onderwerpen van de workshop zijn:
• Genderanalytischer denken om oorzaken
(wortels) van genderongelijkheid beter te
begrijpen en zo effectievere oplossingen te
bedenken;
• Kennisvergroting over gender(on)gelijkheid in
relatie tot vraagstukken over mensenrechten en
vrouwenrechten, onderwijs en arbeidsmarkt;
• Oplossingsgericht denken;
• In groepsverband een korte videoscript
schrijven met een duidelijke boodschap over
gendergelijkwaardigheid, een video van 3
min maken en uploaden via verschillende
mediakanalen.

GRIJP DEZE KANS EN GEEF JE ONMIDDELIJK OP VOOR DEELNAME
BIJ YLANGA BLINKER 422 610 / 475 992
OF VIA genderplussecretariat@gmail.com

Klik hier voor de call

De werving vindt plaats in samenwerking met het Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS) en de AHKCO