Studium Generale Sustainability of the Guiana Shield

Studium Generale Sustainability of the Guiana Shield

In het kader van de Jubileumviering van de Anton de Kom Universiteit wordt in de periode november 2018 tot en met februari 2019 een Open Campus Lecture Series (Studium Generale) gehouden met als thema “Sustainability of the Guiana Shield”. Hiermee wordt enerzijds beoogd een brug te slaan tussen faculteiten, onderzoeksinstituten en disciplines; anderzijds willen wij wetenschappelijke kennis verbinden met beleidsacties, en beleidsmakers in de publieke en private sector betrekken bij kennisontwikkeling gericht op een duurzame benutting van hulpbronnen in de Guiana Shield. Dit is een van de rijkste gebieden van de wereld waar zeven landen deel van uitmaken: Suriname, Brazilië, Frans Guyana, Guyana, Venezuela, Columbia en een klein deel van Peru. Het programma bestaat uit lezingen en workshops verzorgd door eigen en internationale deskundigen, die zijn ondergebracht in 4 clusters. Het programma van de tweede cluster is alsvolgt:

1a. Sustainable Production
Plenary 10 Dec 19.00-21.00
Rene Artist

1b. Sustainable Production Workshop
11 Dec 09.00-13.00h
Rene Artist

2a. Energy for Sustainable Development in Suriname – Local energy for local development Plenary
11 Dec 19.00-21.00
Rudi van Els

2b. Energy for Sustainable Development in Suriname – Local energy for local development Workshop
12 Dec 09.00-13.00h
Rudi van Els

3a. Promotion of native products and rural sustainable development: the case of sociobiodiversity production chains Plenary
12 Dec 19.00-21.00h
Janaina Diniz

3b. Promotion of native products and rural sustainable development: the case of sociobiodiversity production chains Workshop
13 Dec 09.00-13.00h
Janaina Diniz

4a. Geology, Geography and sustainable mining (Juridical implications)
Plenary 13 Dec 19.00-21.00h
Theo Wong

4b. Geology, Geography and sustainable mining (Juridical implications) Workshop
14 Dec 09.00-13.00h
Theo Wong

5. Panel Sustainable production Plenary: All presenters 14 Dec 19.00-21.00h

Het gedetailleerde programma, met de specifieke onderwerpen per cluster, presentatoren en tijden is ook beschikbaar op de website van de universiteit:
http://www.uvs.edu/open-campus-sustainability-of-the-guiana-shield/
of via de Facebookpagina van de universiteit:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2404286709587696&id=500680676614985
en https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2406503299366037&id=500680676614985

De activiteit staat open voor personen binnen de universiteitsgemeenschap, maar ook voor belangstellenden in de Surinaamse samenleving. Studenten zullen ook creditpoints kunnen verkrijgen bij deelname en rapportage van lezingen en workshops (mits goedgekeurd door hun Examencommissie).

Geïnteresseerden wordt gevraagd zich vooraf te registreren voor deelname bij het secretariaat van het IGSR, via telefoonnummer 490900 of 491030 of via e-mail adres igsr@uvs.edu en/of jennifer.landveld@uvs.edu.