Verhoging inschrijfgeld AdeKUS collegejaar 2017-2018

Verhoging inschrijfgeld AdeKUS collegejaar 2017-2018

Paramaribo, 20 juli 2017

Beste studenten,

Hierbij nader ik u met het volgende.

Bij schrijven van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, drs. R. Peneux, van 12 juli 2017 is de hoogte van het inschrijfgeld voor de opleidingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname gesteld op SRD 1500.00 (Vijftienhonderd Surinaamse Dollars).

Het Bestuur van de Universiteit (BvU) biedt u de gelegenheid het inschrijfgeld in 2 (twee) gelijke termijnen te voldoen en wel als volgt.

• 1e termijn bij de in/ her- inschrijving
• 2e termijn ultimo na 6 (zes) maanden van in/ her- inschrijving

Wij vertrouwen erop u hiermede geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Ir. Denise Kort
Onderdirecteur Onderwijs IGSR