VOORLICHTINGSAVOND PREMASTEROPLEIDING ORAL HEALTH THERAPY

VOORLICHTINGSAVOND PREMASTEROPLEIDING ORAL HEALTH THERAPY

Het Institute for Graduate Studies and Research organiseert een voorlichtingsavond over de

premasteropleiding Oral Health Therapy.

Datum: Donderdag 26 juli 2018

Tijd 19.00 uur

Plaats: IGSR/ Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex

De opleiding speelt in op de steeds groter wordende behoefte aan academisch kader ten behoeve van de gezondheidszorg en biedt daarom studenten de mogelijkheid door te stromen naar een  masteropleiding aan het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Daarnaast levert de premasteropleiding een bijdrage aan de Volksgezondheid in Suriname in het bijzonder de mondzorg.

Aan deze opleiding zijn 60 studiepunten toegekend bij een nominale studieduur van een jaar. De aanvang is gepland in oktober 2018.

De opleiding is bestemd voor afgestudeerde Jeugdtandverzorgers.

De verwachting is dat de bijeenkomst ongeveer anderhalf uur zal duren.

Belangstellenden zijn van harte welkom

Ir. D.E. H. Kort

Onderdirecteur Onderwijs IGSR